Elsa Petersons Spetsaffär Eftr. Du kan betala via FAKTURA, med SWISH eller PAYPAL.

Butiken är den äldsta spetsaffären i sitt slag. Verksamheten grundades 1920 av Elsa Peterson och idag drivs den av hennes dotterdotter Karin Landtblom.

Föreläsning 26/6 2014

föreläsning 1

Foto: Karin Landtblom

Den 18 mars i år höll jag första gången föreläsningen ”Skönheten och pepparkakan, Vadstenaspetsar utifrån 93 års erfarenheter” för Vadstena föreläsarförening. Idag var det dags igen. Jag blev inbjudan av föreningen Svenska spetsar att hålla föreläsningen för kursdeltagarna.

föreläsning 2

Foto: Karin Landtblom

 Det blev i stort sett fullsatt, roligt att se vilket intresse det finns för knyppling. Jag kan inte återge hela föreläsningen idag! Eventuellt kommer jag att hålla den en gång till i höst i Stockholmstrakten. MEN både efter idag och efter förra gången har jag blivit ombedd att lägga ut mina tidsaxlar. Så, här kommer dom!

tidslinjeBild:Karin Landtblom

Många har försökt koppla ihop spetsar med nunnor! En av de vanliga frågorna i affären är: Har nunnorna knypplat dessa spetsar? eller Är det genom nunnorna som denna tradition förts in i Vadstena? Även ett försök att få knypplingen kopplad till Beginer-nunnorna har gjorts. Om ni tittar på tidsaxeln ovan kan ni se att det fanns nunnor fram till 1596 i Vadstena. När de sista fördrevs i samband med reformationen hade nunnorna kämpat för sin existens under i stort sett hela 1500-talet. Som också framgår av tidsaxeln fanns det inga nunnor i Vadstena under 340 år!

tidslinje 2

Bild: Karin Landtblom

Om vi sedan kopplar den första tidsaxeln med den andra så kan vi se evidens för knyppling i Sverige och Vadstena. Det som lyfts fram före år 1600 är på intet sätt tillräckligt starkt för att på något sätt kunna bekräfta att knyppling varit en verksamhet i Vadstena på den tiden. Däremot ser vi att det finns mer signifikanta bevis runt 1750 vilket talar för att det också funnits en verksamhet innan denna tidpunkt. Det finns dokumentation som styrker att Krigsmanshuset spelat en stor roll i hur spetsarna kom till staden. Men det har säkerligen kommit till staden även på andra sätt också. En som verkligen har grävt i dokumentation om Vadstena-spetsar är Charles Bengtsson. Han konstaterar att ”Vadstenaspetsar äro, liksom namnet Vadstenaspetsar, okända under hela 1600-talet och förra hälften av 1700-talet, men börja plötsligt uppträda efter århundradets mitt […]” (Bengtsson, 1921, s.208*. Med detta i bakhuvudet är det rimligt att anta att knyppling tog fart under 1600-talet för att sedan utvecklas till en för trakten väldigt viktig näring vilket framgår av följande citat: ”denna näring lärer warit den endaste som kunnat staden widmakthålla intill dess den nu anlagda kammarduksfabriken äfven gör sitt till”**

I föreläsningen uppehåller jag mig ytterligare kring hur knyppling sedan varit den huvudsakliga näringen i Vadstena under flera hundra år. Jag får återkomma och skriva mer om detta senare i höst.

*Bengtsson, C. (1921). En bok om gamla Vadstena. Jonas Sagers Bokhandel. Vadstena.

**Christian Berch´s Berättelse om spetsknyppling uti Vadstena, 1757

årets mönster

Avslutningsvis: Imorgon, den 27/6 2014, på knyppeldagen kommer Harriet Andersson knyppla denna duk utanför vår affär. Till hösten räknar vi med att ge ut mönster på bården + innerplattan.

Återkommer med fler bilder imorgon efter knyppeldagen!

26/6 2014 Karin Landtblom

%d bloggare gillar detta: